ZANIKLÁ VES A TVRZ BEŘICE

autor: Josef Drahorád, 2017

Existenci lokality pod označením Beřice tvořené kostelem, tvrzí a vsí lze časově vymezit přibližně obdobím druhé poloviny 13. století až první poloviny 16. století.

Dobu, kdy bylo místo trvale osídleno a začal se používat název Beřice nelze z písemných pramenů určit. Spekulativní výklad jména Beřice je založen na spojení místa s postavou děkana sázavského kláštera Beronem a tím i odkaz do poloviny 12. století. Naopak jisté je, že Beřice byly založeny před rokem 1291 (uvedena ves) a zanikly před rokem 1534 (ves a tvrz). Tvrz je prvně výslovně uvedena v roce 1400. Dominantou prostoru byl (a je) kostel založený před rokem 1352. 

Impulsem k vytvoření této publikace byl můj zájem dozvědět se něco víc o místě, kam jsem se před lety přistěhoval a kde nyní žiji. Postupně jsem se snažil najít, co nejvíce písemných zpráv o místu označovaném jako Beřice spojovaném se současnou obcí Rašovice. Pak mě napadlo, že by bylo škoda nechat dostupné posbírané, jednotlivé a neutříděné poznatky z různých zdrojů o lokalitě jen tak, ale bylo by dobré je uspořádat a shrnout do jednoho uceleného přehledu. Výsledky tohoto laického šetření jsou zde a nabízím je veřejnosti, především ale současným obyvatelům Rašovic a blízkého okolí, kteří chtějí znát více o jednom období místní dávné historie. Následující stránky nejsou vědeckou historickou prací, ale výsledek upřímné snahy, co nejlépe získané kusé zprávy a dílčí informace poskládat a sepsat podle nich stručnou historii místa, které se před dávnými lety nazývalo Beřice. Jen tak na okraj, víme jistě, že zde byly ty Beřice nebo tu byla ta Beřice?

Předložený text si v žádném případě nečiní nárok na úplnost. Pokud zde najdete nesrovnalosti nebo máte-li jakékoliv doplňující informace nebo vlastníte dokumenty či fotografie související s obsahem a jste ochotni je zapůjčit k digitalizaci atp., budu rád, když mne budete kontaktovat.

Obsah

  1. Základní lokalizace                                    s.5

  2. Historie lokality                                          s.7

  3. Zánik Beřic                                                 s.19

  4. Popis tvrze a archeologický výzkum     s.22

  5. Závěr                                                           s.30

  6. Kapitola navíc - Beřice v beletrii           s.34

  7. Vybrané použité termíny                        s.35

  8. Seznam tabulek                                        s.37

  9. Seznam obrázků                                       s.37

10. Seznam použité literatury a pramenů s.38


Publikaci "Zaniklá ves a tvrz Beřice" (40 stran, A4)lze zakoupit v tištěné podobě za cenu 169,- Kč.
Pokud máte zájem, vyplňte a odešlete následující údaje: